Logo
Flame Control SystemFlame Control System

Flamkontrollsystem

Artikelnummer: 2003
PDFSkriv utE-post
Beskrivning

Clean Combustions flamkontrollsystem täcker ett flertal funktioner som t.ex flamstatus, flamprofil och termisk analys. Funktionen för flamstatus indikerar närvaron av en flamma i flamzonen. En flamövervakningskamera hjälper operatören att fininställa brännarens parametrar och att uppnå en högre förbränningsprestanda och effektivitet i processen, detta gäller huvudsakligen system med en brännare. Termisk analysutrustning som temperaturindikatorer och termiska kameror medger korrekta och effektiva inställningar i flerbrännarsystem.

 Kontroll av flamprofilen är viktig för driften och brännaromgivningen. Clean Combustions flamprofilsutrustning fokuserar på att öka operatörens kontroll av flamman i processen oberoende av flöden och effekt. En kontrollerad och optimal flamma minskar nötning och förslitning och minskar risken för oplanerade driftstop. Viktigast är dock syftet att optimera och placera värmekonvektionen till önskat område, vilket minskar värme och energiförluster. Detta uppnås genom en matris av komponenter som styr flamman under drift.

Tillverkare

Clean Combustion Technologies AB | Örsätter Industrigallerian, S-597 94 Åtvidaberg, Sweden | Tel: +46 (0)120 77 23 40