zev logo webb 150px

Menu
enzh-CNfidehiidptruessvth

Clean Combustion's flerbränslebrännare från 1-50MW förbättrar i hög grad effektiviteten, förenklar underhållet och sänker utsläppen.

Vår dynamiska förbränningsteknik stödjer fasta, slam, flytande och gasformiga bränslen samt hanterar en blandning av bränslen och olika flöden av bränslen inom samma system. Våra brännare ger en förbättrad energiutvinning, vilket resulterar i lägre utsläpp, bättre kostnadseffektivitet och högre "upptid" jämfört med tidigare generationer av brännare.

Kombinationen av virvelinjektorer, dynamiska gasregister, och en justerbar virvelturbulator ger operatören full kontroll på lågans form och placering - vid olika bränsleflöden och hastigheter. Detta hjälper till för att optimera bränsleprocessen och säkerställer en fullständig förbränning av det bränsle som kommer in i zonen, vilket minskar bränsleförbrukningen och oönskade avgaspartiklar.

Den genomtänkta designen fokuserar på den dagliga verksamheten och har lättillgängliga funktioner, är självrengörande vilket ger ett kraftigt reducerad och betydligt enklare underhåll.

På baksidan av brännaren finns samtliga anslutningar för bränsle, luft, atomiseringsmedia, och manöverdon. Ställdonen styr de dynamiska funktionerna i brännaren. Bränslelansar levererar bränsle-och atomiseringsmedia till virvelinjektorn, dessa blandas i luften på vägen mot förbränningszonen. Gasen skickas via brännaren genom en dynamisk utloppskanal mot förbränningszonen. Det justerbara området i gaskanalen styrs automatiskt av ett optimalt tryck av gasen som kommer in i förbränningszonen. Brännarna kan utrustas med flera gaskanaler.

Luft tillförs genom virvelturbulatorn och blandas tillsammans med gas och bränsle före inträdet i förbränningsområdet, detta för att säkerställa ett optimalt bränsle/luftförhållande före förbränningen. Clean Combustions flexibla system erbjuder höga förbränningsgrader även på varierande bränsle och bränslekvalite, vilket tillåter blandning av olika bränslen.

 

burner-tipBrännarens nos: Utrustad med lansar för flytande- och uppslammade bränslen i centrum. Runt centrum finns kanaler för gas, fasta bränslen, och luft. Den inrymmer också virvelturbulatorn.

 

 

 

 

 

Back of the burnerBaksidan på brännaren: Anslutningar för olika typer av bränsle, luft och ånga. Automatiskt styrda ställdon, för justering av de dynamiska områdena inne i brännaren.

 

Besökare

Idag 33

Igår 90

Denna vecka 480

Denna månad 210

Alla 23255

Logga in