zev logo webb 150px

Menu
enzh-CNfidehiidptruessvth

Fördelar för industrin

Clean Combustion's vision är att förbättra industriell förbränning med vår effektiva, flexibla och hållbara teknik.

 En pågående trend med ökande energipriser och allt strängare miljökrav medför att pappers- och massaindustrin oundvikligen möter större kostnader. Dock ger investeringar i teknik för effektivare energiutvinning - lägre produktionskostnader, minskad miljöpåverkan, och medför i slutändan hållbara konkurrensfördelar.

Vi startade med ambitionen att omvandla  innovationer till konkreta resultat och hjälpa operatörer att effektivare nyttja förbränningen och minska förbrukningen. De direkta resultaten var bättre kostnadseffektivitet och mindre stilleståndstid. Andra viktiga fördelar var förbättrad energiutvinning och mindre utsläpp. Resultaten stärkte vår övertygelse och åtagande att fortsätta utveckla tekniken mot en:

 • Effektiv teknik
  Grunden är en välbalanserad, effektiv, dynamisk förbränning och energiutvinning för en ökad produktivitet och minskade utsläpp.
 • Flexibel teknik
  Vår teknik stödjer fasta, slam, flytande och gasformiga bränslen samt hanterar en blandning av bränslen och olika flöden av bränslen inom samma system.
 • Hanterbar teknik
  Vår teknik underlättar drift och underhåll genom lättillgängliga funktioner, självrengörande design samt kraftigt minskat och förenklat underhåll.
 • Hållbar teknik
  Vår teknik reducerar en negativ miljöpåverkan i jämförelse med tidigare installationer och överträffar de krav och gränser som ställs av företag och myndigheter.

Fördelarna är de fyra grundelarna i tekniken för Dynamic Performance:
Effektiv, flexibel, hanterbar, hållbar. Varje aspekt av tekniken bidrar tillsammans till att nå helhetsfördelar.

Konceptet utvecklades ytterligare under våren år 2012, genom att noggrant undersöka tidigare installationer och hur vår levererade utrustning användes. Upptäckten visade att en högre grad av effektivitet uppnåddes där ledningen insåg vikten av ett mer aktivt deltagande från operatörerna. Genom att klargöra och ta hänsyn till detta faktum så stärker vi både vår kompetens och de fördelar vi kan skapa åt våra kunder, genom att omfatta både tekniska frågor, ledning och styrning, såväl som strategiska aspekter av företagets förbränningsprocesser.

Clean Combustion's "Dynamic Performance Concept" är nu beprövat, etablerat och tillgängligt för er...


Clean Combustion cornerstones

Besökare

Idag 31

Igår 90

Denna vecka 478

Denna månad 208

Alla 23253

Logga in