zev logo webb 150px

Menu
enzh-CNfidehiidptruessvth

Hållbar teknik för framtiden

Clean Combustion utvecklar teknik för framtida energiutmaningar

Under de senaste två decennierna har vi sett stora förändringar i en global befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och en allt större medelklass. Den stigande efterfrågan på energi medför en ökad belastning på miljön och klimatförändringar som inte hållbara i längden. Ett växande miljömedvetande ökar efterfrågan på hållbara energikällor. Nya typer av bränslen introduceras i allt snabbare takt, vilket i sin tur också skapar efterfrågan på ny och förbättrad teknik.

Clean Combustion strävar kontinuerligt efter att våra tekniklösningar ska bli mer effektiva, flexibla, hanterbara och hållbara i jämförelse med tidigare generationer av förbränningsteknik. Detta har skapat förutsättningarna för Dynamic Performance, att fungera optimalt i olika och krävande situationer. Våra industriella förbränningslösningar omfattar alla medier av bränslen (gas, vätska, slam och fasta bränslen).

Nya teknikinvesteringar måste inbegripa en kostnadseffektiv användning av bränsleresurser och anläggningar, lagstadgade minskade utsläppsnivåer (t.ex. NOx, CO, CO2 och andra miljökonsekvenser), reducerat och enklare underhåll i en moderniserad driftmiljö.

Effektivitet, hållbarhet, flexibilitet och hanterbarhet är nyckelord för framtidssäkrade teknikinvesteringar.

 

Burner tip

 

Besökare

Idag 29

Igår 90

Denna vecka 476

Denna månad 206

Alla 23251

Logga in