zev logo webb 150px

Menu
enzh-CNfidehiidptruessvth

Vi erbjuder

Hållbar teknik för framtiden

Hållbar teknik för framtiden

Clean Combustion utvecklar teknik för framtida energiutmaningar

Under de senaste två decennierna har vi sett stora förändringar i en global befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och en allt större medelklass. Den stigande efterfrågan på energi medför en ökad belastning på miljön och klimatförändringar som inte hållbara i längden. Ett växande miljömedvetande ökar efterfrågan på hållbara energikällor. Nya typer av bränslen introduceras i allt snabbare takt, vilket i sin tur också skapar efterfrågan på ny och förbättrad teknik.

Clean Combustion strävar kontinuerligt efter att våra tekniklösningar ska bli mer effektiva, flexibla, hanterbara och hållbara i jämförelse med tidigare generationer av förbränningsteknik. Detta har skapat förutsättningarna för Dynamic Performance, att fungera optimalt i olika och krävande situationer. Våra industriella förbränningslösningar omfattar alla medier av bränslen (gas, vätska, slam och fasta bränslen).

Nya teknikinvesteringar måste inbegripa en kostnadseffektiv användning av bränsleresurser och anläggningar, lagstadgade minskade utsläppsnivåer (t.ex. NOx, CO, CO2 och andra miljökonsekvenser), reducerat och enklare underhåll i en moderniserad driftmiljö.

Effektivitet, hållbarhet, flexibilitet och hanterbarhet är nyckelord för framtidssäkrade teknikinvesteringar.

 

Burner tip

 

Helhetssyn inom alla områden

Helhetssyn

Clean Combustion levererar högteknologiska och energieffektiva förbränningslösningar till cement-, avfall- samt pappers- och massaindustrin

Vi arbetar nära våra kunder inom olika industriområden i syfte att tillhandahålla förstklassiga förbränningslösningar. I projekten levererar vi lösningar som sträcker sig från kompletta förbränningsanläggningar till ett flertal operativa tjänster, service och underhåll. Genom en helhetssyn, lång erfarenhet och bred kompetens så kan vi garantera högkvalitativa projekt som uppnår förväntade resultat och förbättringar.

 • Strategi
  Strategiska konsulttjänster och rådgivning garanterar att företagens strategier är i linje med projektet. En förutsättning för ett lyckat projektgenomförande.
 • Ledning
  Företagets ledning är involverade genom hela projektet vilket ger en förståelse av helheten inom dynamisk förbrännning, vilket ytterligare ökar effektiviteten.
 • Organisation
  Samarbete med den operativa organisationen ger möjligheten att tillhandahålla den utbildning som behövs för att tekniken ska kunna användas effektivt.
 • Teknik
  Tekniken utformas efter specifikation. Information som inhämtas i planeringsstadiet säkerställer att den mest optimala utrustningen levereras till installationen

Exempel på projekt och tekniska produkter inom området förbränning och sodapannor:
Sodapanna/svartlutstationer • Mesaugnsbrännare • Bränsleprojekt • Pannstationer • Förbränningsstationer • Optimeringsprojekt inom NOx, CO och CO2.

 

serviced-areas

Dynamic Performance ger industriella fördelar

Fördelar för industrin

Clean Combustion's vision är att förbättra industriell förbränning med vår effektiva, flexibla och hållbara teknik.

 En pågående trend med ökande energipriser och allt strängare miljökrav medför att pappers- och massaindustrin oundvikligen möter större kostnader. Dock ger investeringar i teknik för effektivare energiutvinning - lägre produktionskostnader, minskad miljöpåverkan, och medför i slutändan hållbara konkurrensfördelar.

Vi startade med ambitionen att omvandla  innovationer till konkreta resultat och hjälpa operatörer att effektivare nyttja förbränningen och minska förbrukningen. De direkta resultaten var bättre kostnadseffektivitet och mindre stilleståndstid. Andra viktiga fördelar var förbättrad energiutvinning och mindre utsläpp. Resultaten stärkte vår övertygelse och åtagande att fortsätta utveckla tekniken mot en:

 • Effektiv teknik
  Grunden är en välbalanserad, effektiv, dynamisk förbränning och energiutvinning för en ökad produktivitet och minskade utsläpp.
 • Flexibel teknik
  Vår teknik stödjer fasta, slam, flytande och gasformiga bränslen samt hanterar en blandning av bränslen och olika flöden av bränslen inom samma system.
 • Hanterbar teknik
  Vår teknik underlättar drift och underhåll genom lättillgängliga funktioner, självrengörande design samt kraftigt minskat och förenklat underhåll.
 • Hållbar teknik
  Vår teknik reducerar en negativ miljöpåverkan i jämförelse med tidigare installationer och överträffar de krav och gränser som ställs av företag och myndigheter.

Fördelarna är de fyra grundelarna i tekniken för Dynamic Performance:
Effektiv, flexibel, hanterbar, hållbar. Varje aspekt av tekniken bidrar tillsammans till att nå helhetsfördelar.

Konceptet utvecklades ytterligare under våren år 2012, genom att noggrant undersöka tidigare installationer och hur vår levererade utrustning användes. Upptäckten visade att en högre grad av effektivitet uppnåddes där ledningen insåg vikten av ett mer aktivt deltagande från operatörerna. Genom att klargöra och ta hänsyn till detta faktum så stärker vi både vår kompetens och de fördelar vi kan skapa åt våra kunder, genom att omfatta både tekniska frågor, ledning och styrning, såväl som strategiska aspekter av företagets förbränningsprocesser.

Clean Combustion's "Dynamic Performance Concept" är nu beprövat, etablerat och tillgängligt för er...


Clean Combustion cornerstones

Besökare

Idag 14

Igår 76

Denna vecka 553

Denna månad 357

Alla 23718

Logga in